โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
กิจกรรมปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by   
Thursday, 08 June 2017 00:00

 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติราชการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติราชการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดงานวันวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
โพธารามที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม  กล้อง 1 | กล้อง 2

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากและตลาด 
สามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายยิ่ง แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้กับ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  นำนักเรียนชั้น ป.6 และ
ม.3 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูไปทัศนศึกษา
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เรือนจำ
ชั่วคราวเขากลิ้ง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และหาดเจ้าสำราญ
ณ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  จัดกิจกรรมอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  และสามัญ
รุ่นใหญ่
ณ ค่ายพงศ์รัตน์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ | กิจกรรมรอบกองไฟ |
ลูกเสือสามัญ
กิจกรรมวันครู  ประจำปี 2561

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโพธาราม  
ร่วมพิธีวันครู  ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม
ว่องกุศลกิจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธารามร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่  พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อฉลองวันส่งท้าย
ปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม
ชมพระเมรุมาศ

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ได้เข้าเยี่ยมพระเมรุมาศและ
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
รัชการที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอำลาครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ร่วมแสดงมุทิตาจิตและอำลาครูเกษียณอายุราชการ
ได้แก่ นายวิรินทร์ เลาหโชติ และ นางสุชีรา เกหวย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1 จัดโครงการค่าย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ทั้ง 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
วันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของมารดา
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โรงเรียนอนุบาลโพธารามจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ  โดยวันที่ 30  ก.ค.  2560  ได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
และในวันที่ 31 ก.ค. 2560 ได้นำนักเรียนไปกราบสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพร

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-
วรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

ชมภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูแนะแนว
สู่การอาชีพ"

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ในฐานะศูนย์แนะแนว
ประจำ สพป.ราชบุรี เ่ขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาครูแนะแนวสู่การอาชีพ ให้กับครูแนะแนว
ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ สพป.ราชบุรี เขต 2

ชมภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมฟังธรรม
สวดมนต์ นั่งสมาธิ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านสิงห์

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา  ได้แก่
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา แห่เทียนพรรษา
และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูช
และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม
พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
และวัดบ้านสิงห์

ภาพแห่เทียน ฟังธรรม และเวียนเทียน |
ภาพหล่อเทียนจำนำพรรษา
ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

โรงเรียอนุบาลโพธาราม ในฐานะศูนย์ PEER ได้จัด
ค่ายโครงการ  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนในอำเภอโพธาราม  ระหว่างวันที่   
วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม

ชมภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กอง
ลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ชมภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2560

คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยจากยาเสพติด 
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ชมภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปี 2560

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าจำนวน 27 
โรงเรียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท ณ โรงเรียน
วันบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
เมื่อ วันที่ 15 มิ.ย. 2560

ชมภาพกิจกรรม
รับมอบผลไม้

เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ อ.มะขาม จ.จันทบุรี พร้อมด้วย
ประชาชนได้นำผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ
สละ และลองกอง มามอบให้แก่นักเรียนและคณะ
ครูโรงเรียนอนุบาลโพธาราม เมื่อ
วันที่ 12 มิ.ย. 2560

ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลโพธารามจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี
การศึกษา 2560 โดยมีนายยิ่ง  แก้วมณี  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 8 มิ.ย. 2560

ชมภาพกิจกรรม
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ฯ

โรงเรียนอนุบาลโพธารามรับการประเมินสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560  โดย
- ระดับชั้น อ.1 - ป.3 ประชุมวันที่ 18 พ.ค. 2560
- ระดับชั้น ป.4 - ม.3 ประชุมวันที่ 19 พ.ค. 2560

ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐานและ
สอบวัดความรู้

คณะครูโรงเรียนอนุบาลโพธารามได้สอนปรับพื้นฐาน
และสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 
2560  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดพิธีปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ.2560

ชมภาพกิจกรรม

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 07:23
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้532
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3586
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488967

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 2 guests online