โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
กิจกรรมปีการศึกษา 2561 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by   
Thursday, 08 June 2017 00:00

 

งานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง  ราชบุรี

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์จัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง
ราชบุรี วันที่ 13 เม.ย. 2562 เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพื้นถิ่น
ลาวเวียงในพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยภายในงานจะมีการแสดง
ต่าง ๆ ได้แก่  การแสดงของเด็กนักเรียน เป็นต้น

ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

นายสงัด  ผ่องดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ/สามัญรุ่นใหหญ่

โรงเรียนอนุบาลโพธารามจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ
ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม 
อัลบัม#1อัลบัม#2 | อัลบัม#3
ต้อนรับ ผอ.สงัด ผ่องดี

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
คนใหม่  ผอ.สงัด  ผ่องดี  สู่โรงเรียนอนบุาลโพธาราม  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
ส่งครูพิมพันธุ์ จันทะทัง

คณะครูโรงเรียนอนุบาลโพธารามเดินทางไปส่ง
ครูพิมพันธุ์  จันทะทัง สู่โรงเรียนใหม่ เนื่องจากได้รับ  
คำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้าน
บางแก้ว สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา"
ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต
ต่อครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
คุรุมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ ปี 2561

คณะครูโรงเรียนอนุบาลโพธารามที่จะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายน 2561 นี้ ร่วมงาน "คุรุมุทิตา
วันอำลาที่ภาคภูมิ ปี 2561" ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยมุทิตา

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียน
อนุบาลโพธารามร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยรัก รวมใจ
สานสายใยมุทิต" ประจำปี 2561 ให้กับผู้บริหารและ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลโพธารามที่จะเกษียณอายุ
ราชการในเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 นี้  ได้แก่
1. นายยิ่ง แก้วมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสงัด  โตเต็ม ตำแหน่ง ครู
3. นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ ตำแหน่ง ครู
4. นางสาวรวีพร งามสม ตำแหน่ง ครู
5. นางสาวลำพึง หนูสิงห์ ตำแหน่ง ครู

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บ้านไม้ชายเลน
รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของมารดา 
ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561

นายยิ่ง  แก้วมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม  ได้มอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่ชนะ
การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย  เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2561
เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดการอบรม
เยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อ วันที่ 2 ส.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  
แห่เทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม วันที่ 21 ก.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลโพธารามจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อ วันที่ 6 ก.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
เมื่อ วันที่ 5 ก.ค. 2561

ชมภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กอง
ลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ชมภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2561 

คำขวัญ
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยจากยาเสพติด 
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2561

ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปี 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าจำนวน 27 
โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลโพธารามจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี
การศึกษา 2561 โดยมีนายยิ่ง  แก้วมณี  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จัดโครงการ
อบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น ม.2-ม.3
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เมื่อ
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสหกรณ์
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน จังหวัด
ราชบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยที่ได้รับจากการ
สูบบุหรี่ โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
คือ "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ"
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวัน
วันวิสาขบูชา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าวัด
ฟังพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียนรอบ
พระอุโบสถ ณ วัดบ้านสิงห์
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับชั้น ป.ต้น ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จัดอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
ตามล่าหาสมบัติ เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม#1 | ภาพกิจกรรม#2


การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับชั้น ป.ปลาย ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จัดอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
เมืองจำลองในฝัน  เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐานเพื่อให้นักเรียน
แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการ
ความพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2561 นี้
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลโพธารามได้จัดพิธีปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จัดอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับ
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
เลี้ยงขนฟูให้ดูดี เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

ชมภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 13 May 2019 04:38
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้547
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3601
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488982

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 5 guests online