โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

button 02

 2563 73

การประชุมครู และบุคลากรฯ
ครั้งที่ 2/2564

9 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 72

วันแห่งความภาคภูมิใจ
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2563

9 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 71

สุขสันต์วันสงกรานต์
สพป.รบ. 2

8 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 70

ยินดีต้อนรับ
ครูฉัตรชัย นาคสวัสดิ์

8 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 69

การประชุม
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา
สมาคมผู้บริหารแห่งจังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 1/2564

5 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 68

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(บัณฑิตน้อย
) ครั้งที่ 1/2564

5 เม.ย. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 67

การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย

29 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 66

ศน.นิเทศ กำกับ ติดตาม เรื่อง
วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ,
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,
การดำเนินการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต

29 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 65

ทัศนศึกษา ระดับม.1-3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

27 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 64

การสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ป.3

ปีการศึกษา 2563

24 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 63

รร.อนุบาลโพธาราม
รณรงค์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

24 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 61

การประชุมคกก.การศึกษา
เทศบาลบ้านสิงห์ 1/2564

19 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 60

โครงการรณรงค์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ร่วมกับ ทต.บ้านสิงห์

19 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 58

จัดการทดสอบ RT
(Reading Test)


18 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 59

นายสงัด ผ่องดี
ผอ.รร.อนุบาลโพธาราม
เข้ารับการประเมินฯ


15 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 57

นักเรียนพบทันตแพทย์
ตรวจช่องปากและฟัน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


18 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 56

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดราชบุรี
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

13 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 55

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดราชบุรี
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

13 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 54

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดราชบุรี
ระดับปฐมวัย

13 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 53

สนง.ป.ป.ช.ราชบุรีเยี่ยมชม
โครงการอาหารกลางวันนร.
เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต
กรณีโครงการอาหารกลางวันนร.
ในลักษณะเชิงรุก 


12 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 50

แสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้าน
ในชุมชนวัดบ้านสิงห์ 


12 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 51

ประกอบอาหารกิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กองลูกเสือ-เนตรนารี
 


11 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 49

มอบเกียรติบัตรครู
เข้ารับการอบรม
G Suite for Educations

10 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 52

นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
 


1-26 มี.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 48

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2564

25 ก.พ. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 47

วันมาฆบูชา
ฟังธรรมเทศนา-เวียนเทียน

25 ก.พ. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 42

ของขวัญวันเด็ก โดยผู้ใหญ่ใจดี
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ RPC
บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

13 ก.พ. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 43

สวัสดีปีใหม่ ด้วยกระเป๋านักเรียน
โดยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

1 ก.พ. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 44

การจัดการเรียนการสอน
ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
การแพร่ระบาดของ COVID-19
(ระลอกที่ 2)

4-31 ม.ค. 64

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 42

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ครั้งที่ 4/2563

16 ธ.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 41

มอบทุนการศึกษา 3 ตระกูล
โดย ครูมังกร และครูกัญญา

16 ธ.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 40

ตรวจเยี่ยมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ-ห้องเรียน
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/63
(Internal Quality Assurance)

27 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 39

Conference
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

25 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 38

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันลูกเสือไทย)

25 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 37

อบรมเชิงปฏิบัติการ
Google for Educations

19 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 36

ต้อนรับครูย้าย
ครูจันทร์เพ็ญ อิ่มสุดรส
ครูกาญจนา ลุนพิลา
ครูจิราพร โพธิสารสกุล

9 และ 12 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 35

การแข่งขันเซปักตะกร้อ
อนุบาลโพธารามคัพ ครั้งที่ 1

4 พ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 34

มอบเกียรติบัตร
ครู D.A.R.E

30 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 33

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศวร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

22 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 32

ประชุมผู้บริหาร รร.รอบโรงไฟฟ้า
และผู้ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี 3/2563

15 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 31

กฐินสามัคคี วัดบ้านสิงห์

11 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 30

ประมวลภาพกิจกรรม
พี่พาน้องเข้าวัด
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ก.ค.-ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 29

ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ
รองฯณัฐพร ส่งศรี
รองผอ.รร.อนุบาลโพธาราม

9 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 28

ผู้บริหาร และคณะครูแสดงความยินดี
รองฯปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
รองผอ.รร.วัดบ้านไร่

8 ต.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 27

มุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ
ครูวิรัตน์ รัตนพิทักษ์
ครูกชสบง อมรประไพพิศ
และครูนิยม เทพกำเหนิด

25 ก.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 26

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครู
สิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพล
และครู
ปทิตตา อาจจินดา

2 ก.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 25

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร
การศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษา
และคณะทำงานการแข่งขันกีฬาฯ

31 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 24

ประชุมครู

21 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 23

อ.ก.ต.ป.น.

20 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 22

วันวิทยาศาสตร์

18 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 21

วันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 20

พิธีไหว้ครู

6 ส.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 16

ผู้บริหาร คณะครู
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

28 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 14

นักเรียนถวายคำปฏิญาณ
และลงนามภวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

28 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 18

รับทุนการศึกษา
จากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

28 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 19

ต้อนรับครูผู้ช่วย
ครูดวงกมล  ณ นคร

24 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 15

สนามสอบพนักงานราชการ
สังกัดสพป.รบ. 2

18 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 13

ฝ่ายปกครองอำเภอโพธาราม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

10 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 12

ผู้บริหาร คณะครู
ร่วมถวายเทียนพรรษา
โอกาสวันเข้าพรรษา

3 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 11

วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ

1 ก.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 10

ผู้บริหาร คณะครูเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เตรียมสถานที่
สนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19

1-30 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 17

วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

28 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 09

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูฮายาตี ยะโก๊ะ

26 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 08

คณะศึกษานิเทศก์ติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และความพร้อมเปิดเรียน
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

18 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 07

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

15 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 06

จ่ายเงินสนับสนุนเสื้อผ้า
แก่นักเรียน

14 มิ.ย. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 04

คณะศึกษานิเทศก์ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 (Online และ On-Air)

28 พ.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 05

รับทุนยากจน

20 พ.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 03

คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 (Online และ On-Air)

7-31 พ.ค. 63 

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 02

อบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ 9 พ.ค. 63 

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2563 01

อบรม VDO Conference
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19

วันที่ 7 พ.ค. 63 

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

flower line

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้545
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3599
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488980

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online